duurzaam bouwen advies

Europa heeft de ambitie energieneutraal te bouwen in 2020. Om die ambitie waar te kunnen maken, zal Nederland alle zeilen moeten bijzetten. Extreem duurzaam bouwen is extreem complex en nog lang geen routine. Daarin blijkt het realiseren van het gewenste klimaatcomfort een struikelblok. Een energieneutraal gebouw waarin men het koud heeft of zich opgesloten voelt omdat de ramen niet open kunnen, is uiteindelijk niet duurzaam omdat het vanuit de gebruiker gezien niet voldoet. Duurzaam bouwen betekent voor ons veel meer dan alleen rekening houden met ecologische aspecten of het toepassen van energiebesparende maatregelen. Duurzaam Bouwen is het verantwoord omgaan met de leefomgeving, nu en in de toekomst. Het draait erom de kwaliteit op het gebied van milieu, sociale aspecten en economie integraal te verbeteren, zonder dat er afval, vervuiling, uitputting van grondstoffen, enzovoort wordt afgewenteld naar elders of later. Duurzaam bouwen betekent dat woningen en gebouwen ontwikkeld, gebouwd en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

Advies en begeleiding

DUBOPLUS biedt naast de levering van de innovatieve dak- en gevelconcepten een zorgvuldig duurzaam bouwen advies voor een hoogwaardige constructie en een gezond en aangenaam woonklimaat.

Dampopen, ademende constructies, in combinatie met een goede luchtdichting en detaillering bieden optimale energiebesparing en een gezond en comfortabel binnenklimaat. Zoals duurzaam bouwen en wonen bedoeld is.

duboplus ons huis verdient het

Ons Huis Verdient Het

duboplus comfortabel en gezond wonen 2 800x400