duboplus renovatie dak detail

Strengere isolatie eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe isolatie eisen gesteld bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0 m2K/W voor een dak.

Het Ministerie van BZK moet deze wijzigingen versneld doorvoeren, omdat Nederland anders een boete kan krijgen van de Europese Commissie. Het Ministerie heeft de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD) niet goed vertaald en omgezet in het Nederlandse Bouwbesluit 2012. De Europese Commissie heeft Nederland hierop begin dit jaar aangesproken. Op dit moment ligt de spoedeisende aanpassing van het Bouwbesluit bij de Tweede Kamer voor controle. De wijzigingen worden vermoedelijk in november in het Staatsblad gepubliceerd en zijn na publicatie meteen van kracht.

De warmteweerstand kan worden berekend met NEN 1068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden’. Deze norm geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) van een gebouw.

DUBOPLUS biedt standaard binnen haar advieswerkzaamheden een warmteweerstandberekening conform de NPR 2068. Deze geeft de handrekenmethoden ter bepaling van dezelfde grootheden als in NEN 1068. Dit zijn in het bijzonder de warmteverliescoëfficiënt door transmissie van gebouwen of delen van gebouwen, de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies en de thermische isolatie-index van een gebouw.

Een voorbeeld dakopbouw dat voldoet aan de nieuwe isolatie eisen met Rc2,0 m2K/W:

 • Dakpannen
 • Panlatten
 • DUBOPLUS renovatie dak element Rc2
  • Tengels
  • Dampopen, houtvezel plaat goedgekeurd voor constructieve buitentoepassing
  • Sporen 89mm h.o.h. 400mm
  • Isofloc cellulose isolatie
  • Luchtdichtingsfolie
 • Bestaand dakbeschot
Tags: